Kateřina Zochová (* 1986 Kadaň) je umělkyní s díly rozkročenými mezi fotografií a animovaným filmem. Zároveň je hudebnicí, která hraje na harfu i „na počítač“, členkou uskupení Audiofenky a Over Ocean. Její práci inspirují sny i literární útvary, zejména poezie a v poslední době také texty Rolanda Barthese, například Říše znaků. Poprvé jsem Kateřinu viděla a slyšela při obhajobě její diplomové práce s názvem „Každý den něco ztratit“ v galerii Fotograf. Na první pohled mě zaujal její éterický projev, který se linul expozicí, prostupoval díly a vytvářel zvláštní atmosféru. Jeden z klíčových motivů vystavených exponátů bylo „chybění, stavba struktury příběhu za pomoci mezer mezi jednotlivými významovými fragmenty v obrazovém uspořádání“, cituji Kateřinu, se záměrem aplikovat tento princip na všechna média – animaci, fotografii a zvuk, s nimiž pracovala během svého studia na AVU. Výstava Dozvuk, kterou jsme spolu připravily v rámci projektu Start up, je volným navázáním-dialogem s absolventskou prací. Přirozeně, neuběhlo od ní tolik času a starší mechanismy proto ještě vibrují.

 

Nová díla vycházejí z posledních koláží, které mi připomínají rána, kdy si vybavujeme útržky snu, na jehož celý děj si ale nemůžeme vzpomenout. Zároveň však slouží jako nástroje k rozpomínání, když nás v náznacích provokují k vlastní rekonstrukci částečně zapamatovaného. Kateřina si však s námi hraje, a tak si nemůžeme být jisti, zdali příběh z díla je vymodelovaný sen, či náš vlastní flashback, nebo její umění vnuknout nám určitou myšlenku. Leitmotivem výstavy, nebo spíš jakýmsi impulzem pro další postupy, se stala digitální fotografie se zásahem černých ústřižků, inspirovaná pohlednicí obrazu dívky španělského symbolisty Julia Romera de Torres, náhodně nalezenou v antikvariátu. Kateřina, jíž zrak snad slouží jako zvětšovací skla, a proto tak lpí na detailech, na ní objevila motiv shodný s dříve použitým ve své diplomové práci – nenápadné gesto rukou a rozvinula ho ve fotografických i kresebných kolážích.

 Monika Doležalová

 

Kateřina Zochová je čerstvou absolventkou Ateliéru malířství II
Vladimíra Skrepla na pražské AVU.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 

Kateřina Zochová – komentovaná prohídka a Galerijní jóga
(Autorská prohlídka výstavy Dozvuk)
út 21. 10 v 17.00

 

Jeden jazyk stačí
(koncert Party Skrepla a Kovandy)
čt 23. 10. od 19.00