Téma, které se pohybuje mezi záznamem reality a vytvořením fiktivní reality, se prolíná a objevuje v různých aspektech v pracích a projektech studentů Katedry fotografie a CAS FAMU již delší dobu. Technický obraz je záznam, který v sobě podvědomě nese předpoklad reality, svědectví skutečnosti, vždy obsahuje určitou dokumentární hodnotu. Zároveň rozšířené a hojně používané metody fikce a manipulace vnášejí prvek znejistění. Vytváří se tak široké mentální pole pro typ absurdní detektivky, kdy hledání pravdy je stejně důležité jako všechny cesty, kam nás zavádí fikce.