Fotografovat neviditelnost je tautologická výzva. Fotografie je po celou svou historii natolik spjatá se zobrazováním něčeho, že opak se nabízí jako rebelsky lákavá, i když ne zcela naplnitelná výzva. Ale fotografie od počátku sloužila i k zobrazování toho, co je zdánlivě neviditelné. Pomáhala rozšiřovat obzory viditelnosti.

Pro zachycení neviditelnosti Anna Orłowska cituje vědecké postupy, archeologicky bádá v oblastech vojenství, přírodních věd, stejně jako hollywoodské produkce a iluzionistů, aby rekonstruovala postupy kamufláže. Fotografuje často zobrazované motivy bez očekávané přítomnosti hlavního předmětu, snaží se zachytit nervně intenzívní motiv prázdna, inscenuje shluky energií i černé díry. Stává se spíše umným dýdžejem, usměrňovatelem nejrůznějších informačních toků.