Fotograf Festival

Fotograf Festival #11

Pozemšťané
2. 9. 2021 – 10. 10. 2021

Jak v regionu střední Evropy zobrazovat klimatickou krizi a mluvit o ní mimo slovník současné vědy?

Jedenáctý ročník Fotograf Festivalu s titulem „Pozemšťané“ si klade za cíl ukázat, jaké nám planeta sama nabízí stopy, perspektivy a komunikační kanály, díky kterým se můžeme stávat pozemšťany a pozemšťankami – kompetentními pozorovateli a pozorovatelkami probíhajících změn v našem bezprostředním okolí, jež není možné pochopit bez širších planetárních souvislostí (např. úbytky vody, ničivé záplavy, erozi půdy, problémy v zemědělství, nesnesitelná letní vedra, lesní kalamity).

V současné době se setkáváme s tím, že o těchto změnách a katastrofách slyšíme v regionální veřejné debatě mluvit lidi z vědy, úřadů nebo politiky, kteří pro popis probíhajících změn a blížících se katastrof využívají autoritu expertních obrazů. Obrazy vymykající se zavedeným normám vědecké reprezentace ve veřejném prostoru nevidíme, a hlasy těch, jichž se tyto změny bezprostředně dotýkají, je slyšet ve veřejné debatě buď málo, nebo vůbec. Přítomnost planety jako aktivní síly produkující vlastní obrazy a způsoby jejich sdílení ale dává moc právě těmto alternativním hlasům, jazykům a obrazům.

Jedenáctý ročník Fotograf Festivalu nemá za cíl vědecké obrazy a jazyky odmítat nebo popírat – naopak, chce se na ně podívat jako na součást širší palety estetik vyjádření. Ty mohou právě ve své nejednotnosti a rozdílnosti opisovat skutečný terén toho, co znamená obývat planetu, a jak být pozemšťanem nebo pozemšťankou obecně a zároveň zde a nyní, v regionu střední Evropy.

Kurátor: Lukáš Likavčan

Étienne-Jules Marey, Chronofotografie letícího pelikána, 1882

Robert Zhao Renhui, Ledovcová studijní skupina, 2011

FF x S1: Open Call

SVĚTOVA 1 vyhlašuje výběrové řízení na experimentální výstavní projekt ve spolupráci s Fotograf Festivalem 2021 pro jednotlivce.

Experimentální výstavní projekt je vstupem do problematiky gentrifikace města, její analýzou a pohledem na ni prizmatem přírodovědných metafor. Lokalita Libně je rapidně gentrifikována. Chceme tento proces pochopit, seznámit se s základními hráči v této oblasti a představit si město jako komplexní organismus. Podíváme se na růst města pomocí darwinovského pojetí evoluce, které jsme se všichni učili už na základní škole. Jak se různé subjekty navzájem ovlivňují, z čeho se skládá reakce celého organismu, z čeho se skládá evoluce?

Cílem tohoto projektu je užití „organického” myšlení a následná aplikace výzkumu v diskuzi o vztahu města, městské výstavby a plánování, ekosystému a klimatu.

Projekt hledá 6 participantů z různých uměleckých i neuměleckých a vědeckých oborů ve věku do 30 let. S nimi se v průběhu příštích měsíců setkáme s několika subjekty, které v Libni sídlí a aktivně formují její podobu. Projekt se uskuteční v období března až září roku 2021 a bude zakončen výstavou ve SVĚTOVA 1 v rámci programu Fotograf Festivalu 2021.

Více informací: https://www.facebook.com/events/866402357512732

O festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti. Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Archiv

Kontakt

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334

Markéta Kinterová
ředitelka
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Tereza Rudolf
umělecká ředitelka & kurátorka
tereza.rudolf@fotografnet.cz
+420 603 563 009

Sandra Fargula
managerka festivalu
sandra.faragula@fotografnet.cz
+420 728 280 587

Zuzana Hošková
PR & Marketing
zuzana.hoskova@fotografnet.cz
+420 608 427 516

Veronika Daňhelová
edukativní program
veronika.danhelova@fotografnet.cz
+420 603 425 057

Eliška Žáková
guest service
eliska.zakova@fotografnet.cz

Pavel Matěj
technická produkce
pavel.matej@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan Kolský
fotodokumentace

Aleš Loziak
webmaster
ales.loziak@fotografnet.cz

Členové odborné rady: Hanna Buddeus, Markéta Kinterová, Karel Císař, Václav Jánočšík, Jen Kratochvil, Jiří Ptáček, Alexandra Vajd.

Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2019
Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2018
Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2017