Fotograf Festival

Fotograf Festival #13

#hypertension23

21. 9. 2023 – 31. 1. 2024

Třináctý ročník Fotograf Festivalu s názvem #hypertension23 je vizuální novelou kombinující text s obrazem. Z hlediska tématu se zabývá tenzí, kterou v naší mysli vyvolávají technologie vystavující naši pozornost nepřetržitému vizuálnímu tlaku, abychom si něčeho všimli, něco emocionálně prožili a reagovali. Projekt se věnuje hledání nové identity lidské bytosti, jejíž původní podobu abstrahoval digitální prostor. Ten nás naučil nově přemýšlet o sobě a o lidskosti.

Autorkou koncepce a kurátorkou festivalu je Monika Čejková. Hlavní část festivalu bude tvořit stejnojmenná skupinová výstava ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. Dále retrospektiva alter ega americké umělkyně Lynn Hershman Leeson alias Roberty Breitmore, místně specifické instalace ve veřejném prostoru ve spolupráci s kurátorem a spisovatelem Shumonem Basarem a skupinová výstava ve Fotograf Gallery kurátorovaná Tinou Poliačkovou.

Jednotlivé části festivalu se snaží se poukázat na to, že žijeme v době zvýšené transformace lidského těla v tekutou digitální hmotu ve všech aspektech našeho života. Stáváme se subjekty ztělesněných fantazií, ve kterých se můžeme stát někým úplně jiným – navždy, na nějakou dobu nebo jen na jeden post. Prostředkem je kombinace textu a obrazu včetně pohyblivého inspirující se datovou digitální stopou, kterou dnes jedinec zachovává ve virtuálním světě. Zvolená forma vizuální novely by nám měla pomoci ujasnit si, jak této nové situaci rozumíme, a proč se cítíme tak, jak se cítíme.

Fotograf Festival si během dvanácti let své existence buduje silné vztahy se zahraniční uměleckou scénou a prezentuje české umělecké scéně současné podoby vizuálního umění. Festival každoročně zve řadu mezinárodně významných umělců, aby prezentovali nebo vytvořili práce pro téma daného ročníku. Třináctý ročník festivalu probíhá za nového vedení umělecké ředitelky Světlany Malinové.

O festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti. Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Archiv

Kontakt

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334

Markéta Kinterová
ředitelka
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Světlana Malinová
umělecká ředitelka & kurátorka
svetlana.malinova@fotografnet.cz

Pavel Matěj
manager festivalu
pavel.matej@fotografnet.cz

Jan Hladoník
PR & Marketing
jan.hladonik@fotografnet.cz

Tereza Vacková
media relations
tereza.vackova@fotografnet.cz

Nikola Schnitzerová
guest service
nikola.schnitzerova@fotografnet.cz

Sandra Faragula
grantová agenda
sandra.faragula@fotografnet.cz

Viktorie Vítů
edukativní program
viktorie.vitu@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan Kolský
fotodokumentace

Aleš Loziak
webmaster
ales.loziak@fotografnet.cz

Členové odborné rady: Hanna Buddeus, Markéta Kinterová, Karel Císař, Václav Jánočšík, Jen Kratochvil, Jiří Ptáček, Alexandra Vajd.

Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2021
Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2020
Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2019
Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2018
Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2017