Téma nadcházejícího Festivalu Fotograf se pokusíme definovat zprostředka, od hranice mezi kulturou a přírodou, respektive od jejího přepisování, hledání míst překryvu, podivných konstelací, kde se umělé stává přirozeným a přirozené umělým. Ne náhodou se takové konstelace, tyto „modré květiny“ (toto přirovnání používá Walter Benjamin, když mluví o přítomnost bezprostřední reality ve světě filmu) stávají vděčným objektem fotografií. Fotoaparát nám totiž přírodu přibližuje a ve stejné chvíli se jeho prostřednictvím od ní vzdalujeme. Snaha zachytit přírodu objektivem kamery pak může připomínat touhu poznat divokou zvěř jejím umístěním do zoologické zahrady, seznámit se s vzácnými dřevinami jejich vysazením v parku nebo s exotickou květenou návštěvou skleníku botanické zahrady. Přirozenost přírody vystupuje do popředí až ve chvíli, kdy máme zkušenost s opakem – vědomí vlastní nahoty je něco bytostně lidského, jak připomíná Derrida, zvířata jsou nahá, aniž by o tom věděla…

Potřeba návratů k přírodě je nedílně spjata s technologizací našich životů. Kolem nás probíhají nevratné procesy, o kterých rozhoduje okamžitá potřeba namísto dlouhodobé rozvahy. Jak a co o tom vypovídá současné umění, respektive fotografie? Rirkrit Tiravanija v rozhovoru věnovaném možnostem landartu v současném umění říká: „Co je jiné na současné krajině? Domívám se, že otázka spočívá v tom, co tvoří exteriér. Země se sestává nikoliv především z pozitivního/negativního, tuhého/pevného, měřítka/kultury, kolísavosti/stálosti, dichotomie místa/ne-místa, ale spíše z přítomnosti činností – s lokálností a anti-lokálností, s podmínkami pro život.“ 

Příští Festival Fotograf nemá rozhodně ambici vyřešit veškeré problémy života na zemi, ale mnohem spíš se v době globálního nomádství zabývat právě konkrétními terény lokálního myšlení… V rámci festivalu počítáme s účastí jak domácích, tak i zahraničních autorů, fotografů či konceptuálních umělců pracujících s problematikou vztahu člověka k přírodě a okolnímu prostředí.

o-festivalu

Aktuálně  

Fotograf Festival

 

Fotograf Festival

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Letošní ročník se zaměří na téma „Kultura / příroda“ a v průběhu října představí řadu skupinových i samostatných výstav, připravených ve spolupráci s pražskými galeriemi. Výstavní program doplní série diskuzí, site-specific akcí, projekcí a komentovaných prohlídek.

Jedná se o jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti. Nejen odborné veřejnosti je určeno diskuzní fórum, na němž vystoupí přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. 

Cílem Festivalu Fotograf je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Za podpory: 
Festival organizuje spolek Fotograf 07 z.s. pod záštitou hlavního města Prahy a za podpory Ministerstva kultury ČR.

Aktuálně  

Fotograf Magazine

 

Fotograf Magazine

#27 auta

Těžko bychom hledali jiný mechanický přístroj, který by tak zcela prorostl do života lidí jako to dokázal automobil. Pro několik posledních generací je předmětem obdivu, lásky a něhy, ale také i nenávisti a pohrdání. To vše je provázeno mnohoznačným zájmem o tento fenomén, z pohledu jeho užívání jako dopravního prostředku, jako nástroje, ukázky osobní síly či prosperity, ale také jako mimořádný výrobek, jehož design přesahuje rámec běžného průmyslového designu, neboť má ještě jiné motivace, než je pouhá funkčnost a uměřenost.

Auta v historii lidstva sehrála a sehrávají stále mnoho nezastupitelných rolí. Lidé v nich jezdí do práce, na dovolenou, také případně přespávají, někdy v nich počínají své budoucí děti a dokonce se v nich i někteří příliš uspěchaní potomci narodí. Nicméně je však jejich existence spjatá také s historií nehod, zranění řidiče, pasažéra či chodce na ulici a tedy I se smrtí. To vše se spolu podílí na jedinečnosti postavení jakou si fenomén “auto” ve společnosti vydobyl a jaké se stále ve druhém desetiletí jednadvacátého století těší.

fotografmagazine.cz

Aktuálně  

Fotograf Gallery

 

Fotograf Gallery

Finnur Arnar Arnarson, Karlotta Blöndal, Gunhild Enger, Þórunn Eymundardóttir, Monika Fryčová, Tommy Høvik, Elvar Már Kjartansson, Alena Kotzmannová, Iselin Lindstad Hauge, Julia Martin, Vladimír Merta, Pavel Mrkus, Greg Pope, Kristín Rúnarsdóttir, Ivar Smedstad, Vladimír Turner, Robert Vlasák, Diana Winklerová, Martin Zet
— Na pomezí samoty

5. 2. 2016 — 4. 3. 2016
Zahájení: ve čtvrtek 4. února od 18.00
Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Julia Martin, Ivar Smedstad

Co se mění ve světě kolem, pokud ho nebudeme vnímat jen prostřednictvím médií, ale i na vlastní oči? Frontiers of Solitude / Na pomezí samotyzkoumá provázanost globalizované společnosti a přírody a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a nevládními iniciativami v České republice, na Islandu, v Norsku a v dalších evropských zemích.

fotografgallery.cz

Festival Fotograf pořádá Fotograf 07 z.s.
Školská 28
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334

Markéta Kinterová
umělecká ředitelka
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Mariana Serranová
dramaturgie festivalu
mariana.serranova@fotografnet.cz

Veronika Daňhelová
koordinátorka festivalu
veronika.danhelova@fotografnet.cz
+420 603 425 057

Eliška Žáková
koordinátorka diskusního fóra
eliska.zakova@fotografnet.cz

Barbora Soukupová
finance a administrativa
barbora.soukupova@fotografnet.cz

Helena Jonášová
PR and social media manager
helena.jonasova@fotografnet.cz
+420 732 529 902

Tomáš Hrůza
sales manager
tomas.hruza@fotografnet.cz