Téma nadcházejícího Festivalu Fotograf se pokusíme definovat zprostředka, od hranice mezi kulturou a přírodou, respektive od jejího přepisování, hledání míst překryvu, podivných konstelací, kde se umělé stává přirozeným a přirozené umělým. Ne náhodou se takové konstelace, tyto „modré květiny“ (toto přirovnání používá Walter Benjamin, když mluví o přítomnost bezprostřední reality ve světě filmu) stávají vděčným objektem fotografií. Fotoaparát nám totiž přírodu přibližuje a ve stejné chvíli se jeho prostřednictvím od ní vzdalujeme. Snaha zachytit přírodu objektivem kamery pak může připomínat touhu poznat divokou zvěř jejím umístěním do zoologické zahrady, seznámit se s vzácnými dřevinami jejich vysazením v parku nebo s exotickou květenou návštěvou skleníku botanické zahrady. Přirozenost přírody vystupuje do popředí až ve chvíli, kdy máme zkušenost s opakem – vědomí vlastní nahoty je něco bytostně lidského, jak připomíná Derrida, zvířata jsou nahá, aniž by o tom věděla…

Potřeba návratů k přírodě je nedílně spjata s technologizací našich životů. Kolem nás probíhají nevratné procesy, o kterých rozhoduje okamžitá potřeba namísto dlouhodobé rozvahy. Jak a co o tom vypovídá současné umění, respektive fotografie? Rirkrit Tiravanija v rozhovoru věnovaném možnostem landartu v současném umění říká: „Co je jiné na současné krajině? Domívám se, že otázka spočívá v tom, co tvoří exteriér. Země se sestává nikoliv především z pozitivního/negativního, tuhého/pevného, měřítka/kultury, kolísavosti/stálosti, dichotomie místa/ne-místa, ale spíše z přítomnosti činností – s lokálností a anti-lokálností, s podmínkami pro život.“ 

Příští Festival Fotograf nemá rozhodně ambici vyřešit veškeré problémy života na zemi, ale mnohem spíš se v době globálního nomádství zabývat právě konkrétními terény lokálního myšlení… V rámci festivalu počítáme s účastí jak domácích, tak i zahraničních autorů, fotografů či konceptuálních umělců pracujících s problematikou vztahu člověka k přírodě a okolnímu prostředí.

o-festivalu

Aktuálně  

Fotograf Festival

 

Fotograf Festival

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Letošní ročník se zaměří na téma „Kultura / příroda“ a v průběhu října představí řadu skupinových i samostatných výstav, připravených ve spolupráci s pražskými galeriemi. Výstavní program doplní série diskuzí, site-specific akcí, projekcí a komentovaných prohlídek.

Jedná se o jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti. Nejen odborné veřejnosti je určeno diskuzní fórum, na němž vystoupí přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. 

Cílem Festivalu Fotograf je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Za podpory: 
Festival organizuje spolek Fotograf 07 z.s. pod záštitou hlavního města Prahy a za podpory Ministerstva kultury ČR.

Aktuálně  

Fotograf Magazine

 

Fotograf Magazine

#26 dokumentární strategie

Termín „dokumentární fotografie“ v průběhu 20. století nabýval velmi různých obsahů, můžeme mluvit fotografickém archivu společnosti, o snadno zneužitelném mocenském nástroji, ale i o nástroji rezistence. Jaký smysl může mít v první čtvrtině 21. století? Uplatní se jako důležitý prostředek, jímž se umění může kriticky vztahovat k současnosti i přes snadno zpochybnitelnou věrohodnost fotografického zobrazení? Jaká z možných funkcí fotografického dokumentu, které na sebe v průběhu dějin bral, by mohla být zajímavá pro současné umění? „Skutečná dokumentární fotografie ještě neexistuje“, napsala Martha Rosler v jedné ze svých statí a měla tím na mysli stav, kdy sice existuje obrovské množství sociálně angažovaných obrazů, ale společnost je navyklá je vstřebávat jako každodenní dávku zpráv, která vypovídá více o příjemci samém, přibližně ve smyslu „žiji lépe než ti druzí“, než o tom, jak druzí přibližně žijí.

fotografmagazine.cz

Aktuálně  

Fotograf Gallery

 

Fotograf Gallery

Finnur Arnar Arnarson, Karlotta Blöndal, Gunhild Enger, Þórunn Eymundardóttir, Monika Fryčová, Tommy Høvik, Elvar Már Kjartansson, Alena Kotzmannová, Iselin Lindstad Hauge, Julia Martin, Vladimír Merta, Pavel Mrkus, Greg Pope, Kristín Rúnarsdóttir, Ivar Smedstad, Vladimír Turner, Robert Vlasák, Diana Winklerová, Martin Zet
— Na pomezí samoty

5. 2. 2016 — 4. 3. 2016
Zahájení: ve čtvrtek 4. února od 18.00
Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Julia Martin, Ivar Smedstad

Co se mění ve světě kolem, pokud ho nebudeme vnímat jen prostřednictvím médií, ale i na vlastní oči? Frontiers of Solitude / Na pomezí samotyzkoumá provázanost globalizované společnosti a přírody a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a nevládními iniciativami v České republice, na Islandu, v Norsku a v dalších evropských zemích.

fotografgallery.cz

Archiv

Festival Fotograf pořádá Fotograf 07 z.s.
Školská 28
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334

Markéta Kinterová
umělecká ředitelka
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Hana Buddeus
dramaturgie festivalu
hana.buddeus@fotografnet.cz

Mariana Serranová
dramaturgie festivalu
mariana.serranova@fotografnet.cz

Veronika Daňhelová
koordinátorka festivalu
veronika.danhelova@fotografnet.cz
+420 603 425 057

Eliška Žáková
koordinátorka diskusního fóra
eliska.zakova@fotografnet.cz

Barbora Soukupová
finance a administrativa
barbora.soukupova@fotografnet.cz

Tereza Havlínková
PR and social media manager
tereza.havlinkova@fotografnet.cz
+420 723 933 437

Tomáš Hrůza
sales manager
tomas.hruza@fotografnet.cz